VOD Pogoda Gry Katalog Firm Frazpc.pl Statystyki Stron Forum Hosting Programy Ipla Film Pozycjonowanie
Gery.pl - Szkoła
wypracowania | ściągi | pomoce naukowe

Temat szukanej pracy:

Przedmiot:

Co słychać na forum
Aukcje internetowe
DŁUGOPIS Z KALKULATOREM, FAK VAT, 4 KOLORY Dĺugopis z kalkulatorem, fak ...
Cena:
3.70 PLN
Pozostało:
39 min.
DŁUGOPIS Z KALKULATOREM, FAK VAT, 4 KOLORY Dĺugopis z kalkulatorem, fak ...
Cena:
3.70 PLN
Pozostało:
39 min.
Skarbonka Hello Kitty z kłódeczką :) Skarbonka hello kitty z ...
Cena:
14.00 PLN
Pozostało:
27 min.

Czynniki budujące poczucie tożsamości narodowej

Czynniki budujące poczucie tożsamości narodowej

w dzisiejszych czasach.


Myślę, że aby mówić o tożsamości narodowej należy zastanowić się nad tym czym jest naród.

Najpotoczniej NARÓD to zbiorowość ludzka, grupa o szczególnych cechach. Tak jak człowiek ma swoje cechy to i naród jako wspólnota ma swoją odrębność. Jest trwałą, historycznie wytworzoną zbiorowością etniczną ludzi mówiących najczęściej tym samym językiem, zamieszkującym to samo terytorium, skupionych wokół wspólnych wartości, o wykrystalizowanej świadomości narodowej, mające wspólne państwo lub dążące do jego wykształcenia oraz należących do wspólnego systemu ekonomicznego.

Czynnikami mającymi wpływ na powstanie i istnienie narodu a tym samym poczucia tożsamości są:

• wspólne pochodzenie i wspólne losy dające poczucie jedności i odrębności od innych;

• określone terytorium zamieszkiwane od wieków przez społeczności, uznawane przez nie za ojczyznę;

• wspólna kultura, tradycja i religia, zachowywane w społecznościach i przekazywane z pokolenia na pokolenie;

• wspólny język;

• powstanie i funkcjonowanie rynku, będącego podstawą egzystencji i rozwoju wspólnoty narodowej;

• państwo, chroniące wspólnotę narodową przed zagrożeniami zewnętrznymi.

Każdy naród powstaje na przestrzeni dziejów. Nasz naród- naród polski ma również swoją historię. Rozwija się od ponad dziesięciu wieków i trwa mimo rożnych- dramatycznych pomyślnych- okresów w rozwoju. Naród polski ma swoją tożsamość narodową – własny język, kulturę i tradycję.

Tożsamość narodowa jest to odczuwanie wspólnoty z narodem, poczucie podobieństwa z innymi członkami narodu, którzy charakteryzują się właśnie : mową w tym samym języku, podobnym kształtowaniem wartości w życiu, itp.

Wspólny język ojczysty silnie łączy osoby tej samej narodowości, a tym samym wyróżnia spośród przedstawicieli innych narodów. Wspólny język umożliwia tworzenie i przekazywanie kultury narodowej. Zdarza się jednak i tak, że kilka narodów posługuje się tym samym językiem. Na podstawie języka naród określany jest jako etniczna wspólnota językowa.

Wspólna mowa moim zdaniem jest jednym z ważniejszych czynników budujących poczucie wspólnoty. Człowiek dużo lepiej się czuje, gdy to co mówi jest rozumiane i często wykonywane ( jeśli są to prośby albo polecenia ). Na pewno lepiej niż wtedy, gdy znajdzie się np. we Francji i mówi coś do ludzi na ulicy a oni wcale go nie rozumieją. Z takimi ludźmi nie poczuje jakichkolwiek więzi, bo się po prostu nie rozumieją.

Wspólne więzi kulturowe- to wspólna kultura narodu (literatura piękna, sztuka, muzyka) tradycja, kultura ludowa i obyczaje, wartości moralne i charakter narodowy. Ta szeroka wspólnota kulturowa określa w sposób trwały tożsamość narodu. Naród może istnieć bez własnego państwa, ale nie bez kultury.

Naród powstał i zamieszkuje wspólne określone terytorium to także daje poczucie wspólnoty- tego, że nie jesteśmy sami i jak będzie trzeba zawalczyć o ten swój teren do życia to naród się zjednoczy. Zdarza się jednak i tak, że jedno państwo zamieszkuje kilka narodów.

Rozwój świadomości narodowej jest procesem długotrwałym. Punktem przełomowym jest moment, kiedy większość ludzi uzna, że stanowią jeden naród. Podstawowym składnikiem świadomości jest pamięć historyczna. W początkowych fazach są to przekazywane ustnie baśnie historii narodu polskiego, później w formie pisemnej. Gdy słyszymy lub czytamy o jakichś bitwach nie zastanawiamy się często nad tym czy my też potrafilibyśmy zostawić wszystko i iść walczyć o nasz kraj- o nasz wspólny interes. Szczególnie jeśli mamy na uwadze to, że możemy nie wrócić.

Wspólne cele, są też ważnym czynnikiem, który mają na względzie dobro narodu i ojczyzny jako terytorium.

Ważną rolę odgrywa też rodzina tak jak we wszystkich sprawach w życiu. Jeśli dziecko widzi, że np. 3 maja rodzice nie pracują, chodzą na wybory, wywieszają flagę narodową na święta narodowe, w szkole z okazji tych świąt są robione akademie i różne przedstawienia, i można byłoby tak dużo jeszcze wyliczać- wtedy te dzieci uczą się miłości do kraju, uczą się jak jednoczyć się z innymi członkami tego samego narodu. Potem to dziecko będzie robiło to samo i przekaże to swoim dzieciom.

Uwzględniając te wszystkie czynniki narodowotwórcze możemy utwierdzić się w przekonaniu, że naród to duża grupa ludzi, która powstała w toku tworzenia się jej wspólnej historii. Jej członkowie posiadają tożsamość narodową, łączą ich więzy krwi albo przynajmniej więzy kulturowe. Zamieszkują określone terytorium i posługują się najczęściej jednym językiem.

Te wszystkie rzeczy są ważne, by potrafić lub próbować zrozumieć jak ważny jest kraj, wspólnota- ta jedność, która łączy i zrzesza ludzi pozornie sobie obcych i obojętnych.

Tożsamość narodowa powoduje, że Polacy odczuwają dumę, gdy ich rodacy zostają wyróżnieni międzynarodowymi nagrodami i są doceniani na świecie.

Nie ważne czy czynniki budujące tożsamość narodową się zmieniają, czy inaczej je tylko formułujemy. Ważne by miały oczekiwane skutki, by dawały poczucie jedności z innymi i miłość do kraju.

Autorem tej pracy jest:
szkola.gery.pl szkola.gery.pl
ilość prac: 933
średnia ocena: 0.09
Wystaw ocenę:
1 2 3 4 5
© Copyright GERY.PL Sp. z o.o., Wrocław 2014.
Wybrałeś akceptację tej pracy. Po akceptacji będzie ona widoczna dla wszystkich użytkowników serwisu.

Czy jesteś pewien, że chcesz to zrobić?